System 5S

Zaufali nam:

5s

Nasza firma stosuje narzędzie ciągłego doskonalenia  wykorzystywanego w lean management – 5S, którego celem jest stworzenie dobrze zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy.

Podstawowe założenia 5S:

1S. Seiri (selekcja/sortowanie) – identyfikacja i usunięcie wszystkich przedmiotów, które są zbędne w miejscu pracy. Bardzo często działaniom 1S towarzyszy tzw. akcja czerwonej etykiety (red tagging), która pozwala uczynić ten krok procesem ciągłym.

2S. Seiton (systematyka) – wyznaczenie miejsc przechowywania wszystkich przedmiotów, które pozostały po 1S zgodnie z zasadą „miejsce dla wszystkiego i wszystko na swoim miejscu”.

3S. Seiso (sprzątanie) – codzienne sprzątanie wzmacnia w pracownikach poczucie własności miejsca pracy; w firmach produkcyjnych jest często łączone z inspekcją, dzięki czemu możliwe jest wczesne wykrycie uszkodzeń, usterek i anomalii.

4S. Seiketsu (standaryzacja) – udokumentowanie i ustandaryzowanie wszystkich rozwiązań i praktyk wypracowanych w czasie pierwszych trzech kroków (standardy wizualne, instrukcje, schematy, harmonogramy, lekcje jednotematyczne, listy kontrolne, mapy obszarów roboczych, tablice 5S, zdjęcia stanu idealnego etc.) a także opracowanie listy zadań i obowiązków pracowników związanych z utrzymaniem 5S.

5S. Shitsuke (samodyscyplina/samodoskonalenie) – wszystkie działania wspierające utrzymanie pierwszych czterech „S”, w tym zwłaszcza patrole i audyty oraz warsztaty kaizen, w których jest wykorzystywana metodyka 5S.

Facebook