Dotacje

Zaufali nam:

loga_3

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 firma Minda Schenk Plastic Solutions Sp. z o.o. realizowała projekt pod nazwą : Zakup i wdrożenie scentralizowanego systemu chłodzenia maszyn i form, w procesie technologicznym w MINDA SCHENK PLASTIC SOLUTIONS Sp. z o.o., z odzyskiem ciepła do ogrzewania pomieszczeń, działający w obiegu zamkniętym, zmniejszający wielokrotnie zużycie energii elektrycznej i oleju opałowego oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery”.

tablica_dotacje

Facebook